Ứng dụng TảI Kubet iPhone ku77.win được xây dựng -in Chức năng dịch đã bị hủy

Tóm tắt Xinjinjiang Online: Ag.xjj6886, com, Tuần lễ thời trang được mở tại Bắc Kinh vài ngày trước, cho thấy một số mùa xuân và mùa hè năm 2023, cho thấy các tác phẩm thiết kế của một nhà thiết kế thời trang trên sân khấu. Làm việc khác với khác nhau. Năm nay là kỷ niệm 25 năm Tuần lễ thời trang. Là người tiên phong của các ngành công nghiệp Trung Quốc, nó đã trải qua phép báp têm thời gian để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp Trung Quốc từ chồi xanh sang cây cao chót vót. Để tạo quần áo lớp. Xinjinjiang Online: Ag.xjj6886, com, gần đây đã được mở tại Bắc Kinh ở Bắc Kinh, cho thấy một số mùa xuân và mùa hè năm 2023, cho thấy các tác phẩm thiết kế của một nhà thiết kế thời trang trên sân khấu. Thông qua mô hình cho nhà thiết kế thông qua các mô hình để thiết kế hoạt động Giải thích mỗi tác phẩm là khác nhau. Tác giả nhận thấy rằng nhiều tác phẩm đến từ chữ viết tay của nhà thiết kế Trung Quốc, và một số thời trang cắt và tiên phong của các thời trang khác nhau phá vỡ nhà thiết kế may đo thông thường của mùa xuân và mùa hè. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Tuần lễ thời trang. Là người tiên phong của các ngành công nghiệp Trung Quốc, nó đã trải qua thời gian để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp Trung Quốc từ chồi xanh sang cây cao chót vót. Các nhà thiết kế Trung Quốc cũng có thể tạo ra một bộ quần áo tiêu chuẩn hóa. Vào giữa mùa này, chủ đề của Tuần lễ thời trang “HENG Dynamic Renewal” tập trung vào bảy hướng như thẩm mỹ Trung Quốc, đổi mới không có, phong cách hợp thời trang, bền vững, người tiêu dùng và bảo vệ sở hữu trí tuệ. Chương trình được phát hành , và nó cho thấy đầy đủ sức sống mạnh mẽ trong 25 năm. Thiết kế thúc đẩy “thẩm mỹ Trung Quốc” mỗi mùa của các tuần lễ thời trang, đưa văn hóa và thẩm mỹ Trung Quốc vào một vị trí quan trọng, trở thành một thiết kế của Trung Quốc và thúc đẩy “thẩm mỹ Trung Quốc” vào một hướng thiết kế quan trọng. Mùa này, Văn hóa thời trang Gai Liangzhu, Văn hóa Sanxingdui, Văn hóa năm yếu tố, “Shan Hai Jing”, Thơ cổ điển, Kịch cổ điển, Tranh vẽ thư pháp, mô hình cổ điển, Triết học phương Đông, Cung điện, Văn hóa Tây Tạng, Văn hóa Mông Cổ, Văn hóa MIA, Thánh Art Arts Spirit Spirit Spirit , v.v., đổi mới và đổi mới, thực hiện và biểu hiện hợp thời trang. Năm nay, quần áo được thiết kế bởi một số nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở đại lục, với thiết kế sân khấu cẩn thận, cho thấy thiết kế sáng tạo tuyệt vời và khéo léo tích hợp yếu tố “thẩm mỹ Trung Quốc”. Xinjinjiang Online: Ag.xjj6886, com, 188 9581 1800

Leave a Comment

LINK PC LINK MOBILE