KUG KU KUBET HTTPS: KU77.WIN Hàm dịch được xây dựng đã bị hủy

Tóm tắt Xinjinjiang Online: www, xjja67.com, đại lục “kinh tế hàng ngày” đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Làm thế nào có thể” Môi giới Cross -border “mà không có giấy phép” ngày hôm qua Trở thành giao cắt bất hợp pháp các công cụ để xuất khẩu thủ đô biên giới có thể phải đối mặt với một loạt các rủi ro như dòng vốn, quỹ đầu tư trong nước, không hoàn vốn và rò rỉ dữ liệu tài chính. Do đó, các định dạng tài chính như các công ty môi giới internet chéo phải cải thiện các quy tắc pháp lý liên quan càng sớm càng tốt theo tiền đề kiểm soát rủi ro tài chính nghiêm ngặt, điều chỉnh các hoạt động liên quan theo luật pháp, điều chỉnh mạnh mẽ cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ toàn diện các nhà đầu tư ‘ Quyền và lợi ích hợp pháp. Xinjinjiang Online: www, xjja67.com, (phóng viên Cen Jianle) Futu Securities và Tiger Securities đã bị chỉ trích. Đại lục “Kinh tế hàng ngày” đã xuất bản một bài báo có tựa đề “Các nhà môi giới Cross -border” Cách lái xe mà không có giấy phép “ngày hôm qua, chỉ ra rằng một số định dạng tài chính Cross -baller được đặt ra có thể dễ dàng trở thành một công cụ cho sản lượng vốn chéo bất hợp pháp. Các quỹ của các nhà đầu tư trong nước không có lợi nhuận, rò rỉ dữ liệu tài chính, v.v. Bài báo tin rằng định dạng tài chính như các nhà môi giới Internet chéo nên cải thiện các quy tắc quy định có liên quan càng sớm càng tốt theo tiền đề kiểm soát rủi ro tài chính nghiêm ngặt, điều chỉnh các hoạt động liên quan theo luật pháp, điều chỉnh mạnh mẽ việc thực thi pháp luật và bảo vệ toàn diện Quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. Chi phí bài viết giám sát môi giới internet càng sớm càng tốt, chỉ ra rằng một số chứng khoán internet được đặt ra gần đây đã được đặt tên nhiều lần do tuân thủ kinh doanh. Bài báo tiếp tục chỉ ra rằng trong những năm gần đây, chứng khoán internet chéo như vậy, quản lý tài chính chéo, tiền kỹ thuật số chéo (tài sản kỹ thuật số), chỉ số chứng khoán và các dẫn xuất kim loại quý của chéo SO -được phân loại – Chứng khoán Internet biên giới, Quản lý tài sản chéo, Quản lý tài chính Cross -Border, Quản lý tài sản Cross -Border, Bản chất quản lý tài sản chéo Mặc dù các tuyên bố kinh doanh chính này để cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, các địa điểm triển lãm thực tế và các nhóm khách hàng đang ở Trung Quốc. Các định dạng tài chính chéo được đặt ra như vậy, mặc dù cung cấp các nỗ lực mới cho cổ tức thị trường như thị trường, quỹ, bảo hiểm và các nhà đầu tư trong nước khác, nhưng cũng là các công cụ cho đầu ra vốn chéo vi phạm các quy định có thể phải đối mặt với dòng vốn và đầu tư trong nước Trong đầu tư trong nước. Có một loạt các rủi ro như rò rỉ dữ liệu không phải là không và tài chính. Bài báo tin rằng phần lớn các nhà đầu tư phải làm rõ rằng thị trường nước ngoài và không gian mạng không phải là nơi nằm ngoài luật pháp. Do đó, các định dạng tài chính như các công ty môi giới internet chéo phải cải thiện các quy tắc pháp lý liên quan càng sớm càng tốt theo tiền đề kiểm soát rủi ro tài chính nghiêm ngặt, điều chỉnh các hoạt động liên quan theo luật pháp, điều chỉnh mạnh mẽ cơ quan thực thi pháp luật và bảo vệ toàn diện các nhà đầu tư ‘ Quyền và lợi ích hợp pháp. Bài viết Nguồn: Xinjinjiang Online: www.xjja67, com, Tân Cương, đường dây nóng dịch vụ khách hàng: 188 9581 1800

Leave a Comment

LINK PC LINK MOBILE